Jeg tror på, at vi gennem de relationer, der er mellem beboere, pårørende og personale, lykkes med at skabe det gode liv for beboerne.

Jeg er leder, men jeg lykkes kun med mine visioner med og gennem andre. Man lykkes ikke med ledelse, hvis man kun sidder bag et skrivebord. Det er når man mødes på gangen eller ved kaffemaskinen, man lykkes, og når vi er nærværende i nuet, kommer vi i fællesskab videre.

En anden vigtig værdi for mig er kommunikation. Vi skal tale åbent med hinanden, og vi skal kunne tale fra hjertet. Det er vigtigt for mig, at mine medarbejdere kan sige til mig, hvis jeg har gjort eller sagt noget forkert. Jeg kan tåle det, og jeg kan ændre på det, hvis vi taler om det.

Skovvang er et helt nyt plejehjem, og vi har derfor en helt unik mulighed for at gøre tingene rigtigt fra starten. Vi skal gentænke måden, vi gør tingende på og ændre den, hvor det giver mening.

Mit ønske er, at Skovvang bliver kendt for at være et sted, folk gerne vil arbejde, et sted hvor folk gerne vil bo og et sted, der bliver kendt for at være det ypperste inden for demensomsorg. Det skal være et sted, hvor også de pårørende er trygge ved at komme til mig, hvis der er ting, vi måske ikke lykkes med.
Tina Grove

Vi skal have en høj faglighed og vi skal kunne tilpasse plejen til det enkelt menneske.

I min fritid elsker jeg at læse, spille golf og løbe. Også her spiller relationer en stor rolle. Weekenderne er ofte fyldt op med sociale arrangementer med venner, familie og golfture. Jeg keder mig aldrig. Jeg elsker også bare at være i mit eget selvskab, men at være sammen med andre er mit brændstof.