Vi skal være faglig dygtige og have et godt arbejdsmiljø. Uden glade medarbejdere, ingen glade borgere. Vi skal hele tiden være med på beatet og følge med tiden for at kunne levere den højeste kvalitet. Kvalitet er et bredt emne, og vi skal være med hele vejen rundt.

De vigtigste værdier på Bjørnshøj er gensidig respekt og værdighed. På denne måde kan vi bedst skabe de rette betingelser for en god pleje og behandling. Vi samarbejder med borgerne og tør stille forventninger hertil. Et samarbejde hvor borgerens liv defineres af borgeren selv, og hvor vores faglige tiltag italesættes af os som fagpersoner. Vi skal støtte og vejlede i det omfang, vi kan, men vi skal også have respekt omkring det, hvis der er noget beboerne ikke ønsker. Vi skal turde tage snakken med både beboere og pårørende.

Vi er meget opsatte på at skabe liv på Bjørnshøj. Det kan være større arrangementer, som enten personale eller husets frivillige afholder, men der skal også liv i dagligdagen. Det kan være, at beboerne hjælper med at dække bord eller fodrer fuglene i det omfang, de kan. Bjørnshøj er beboernes hjem, og det skal føles som deres hjem så vidt muligt. Derfor betyder dagligdagen meget for os. Bjørnshøj byder på mange spændende faciliteter. Borgerne kan benytte vores træningsrum, dagligstuer eller den lukkede gårdhave, hvor ens sanser og kreativitet kan udfoldes.