Pårørende og frivillige

Pårørende er en vigtig brik i et godt plejehjemsliv. Vi lægger stor vægt på at oparbejde et godt samarbejde med pårørende, så vi er sammen om at skabe det bedst mulige liv for beboerne. Frivillige er altid velkommen i vores plejehjem. Vi får ofte besøg af frivillige, der spiser med eller laver en aktivitet med beboerne.

Du kan være frivillig på mange måder. Vi søger fx chauffører, husvenner, deltagere i sang og musik, besøgsvenner og gåtursvenner.

Hvad har du lyst til? Kontakt forstander Lone Bak, e-mail: balon@aarhus.dk, tlf.: 24 96 83 51.

Bestyrelsen

Det, man på nogle plejehjem kalder et beboer- og pårørenderåd, kalder vi for afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen mødes 2-3 gange årligt.

Bestyrelsen og plejehjemmet har et fælles ansvar for at skabe gode og trygge forhold og en god hverdag for beboerne.