Frivillig

Vi har flere gode frivillige som deltager som spisevenner, besøgsvenner, oplæsere og cykelkaptajn på vores rickshawcykel.

Måske er du selv pårørende til en beboer på plejehjemmet og ønsker, at der sker lidt mere i løbet af ugen? Eller måske har du bare lyst til at gøre en forskel i andre menneskers liv? For at vi kan skabe en spændende hverdag for beboerne, er vi helt afhængige af din hjælp som frivillig. Du kan være med til at skabe glæde i mange menneskers liv, og det behøver ikke være en fast ting, du gør. Vi er taknemmelige for din hjælp, uanset om det blot er for et par timer, eller en gang om ugen, måneden eller året. Du kan være frivillig på mange måder. Vi søger fx chauffører, husvenner, deltagere i sang og musik, besøgsvenner og gåtursvenner.

Har du lyst til at være med? Kontakt forstanderen på Fuglebakken: 

Plejehjemsråd

Det er af stor betydning at inddrage beboere, familie og pårørende i hverdagen på vores plejehjem. Derfor har vi et plejehjemråd, som består af frivillige, beboere og vores forstander.