Centerråd

Centerrådet på Hasle plejehjem – og lokalcenter gør en kæmpe indsats og forskel i hverdagen for både beboere på plejehjemmet og de borgere i området, der kommer på Hasle lokalcenter. Centerrådet består dels af frivillige med nær tilknytning til lokalcentret, men også af pårørende.

Frivillig

Vi har altid brug for flere frivillige. Oplever du som besøgende at der mangler liv eller aktiviteter, og har du mulighed for og lyst til at byde ind, hører vi meget gerne fra dig. Det kan dreje sig om alt fra at være chauffør, til at spille og synge, gåtursvenner, osv. al hjælp er vi meget taknemmelige for, uanset omfanget.
Hvad har du lyst til? Kontakt gerne forstander Rikke Lyck Valentin, tlf.: 24 83 24 49, e-mail: rilv@aarhus.dk