Vi har en pjece  ”Velkommen til Hørgården”, hvor du kan finde yderligere oplysninger omkring Hørgården. Din lejlighed udlejes til dig via Bygningsafdelingen i Sundhed og Omsorg, som hvert efterår indkalder til et fælles møde, hvor huslejen m.v. drøftes og besluttes. Du kan kontakte Bygningsafdelingens Boligadministration på telefon 89 40 20 00.

Det er ofte en meget stor omvæltning at skulle flytte i en moden alder, og det kræver både omtanke og nøjsomhed i indflytningsprocessen fra alle parter for at få hold på nogle af de følelser, der kan opstå hos både dig og din familie med udsigten til et liv i nye rammer. Har du spørgsmål til noget, er du meget velkommen til at kontakte os.

Når du skal flytte

Tilsyn

Det kommunale tilsyn kommer årligt og ser på, om lovgivning, vedtagne serviceniveau og almen faglig standard indenfor pleje, praktisk hjælp og træning bliver overholdt.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med de sundhedsfaglige ydelser i Aarhus Kommune. Deres tilsyn er risikobaseret, dvs. de fører tilsyn de steder, hvor de vurderer, at der er størst risiko for, at borgernes sikkerhed er i fare.

Se tilsynsrapporter og læs mere om tilsyn på plejehjem i Aarhus Kommune