Frivillig

Vi har et vennenetværk, som består af pårørende, der støtter op om diverse aktiviteter, og som fx hjælper med at dække bord til adventsarrangementet, deltager i banko, hjælper til med grillfesten, er chauffør i vores bussen m.m. Vi har også frivillige besøgsvenner og frivillige, der deltager i vores gåture. Flere er velkomne og gode ideer modtages gerne! Hvad har du lyst til? Kontakt forstander Hanne Irene Holm på tlf. 41 85 89 59 eller e-mail: hhai@aarhus.dk.  

Råd

På plejehjemmet vil vi gerne inddrage pårørende i alt. Vi holder indflytningsmøder og borgerkonferencer sammen med den enkelte beboer, og døren til personalets så vel som til forstanderens kontor står åbne, når det er muligt - både beboere og pårørende er altid velkomne til at henvende sig.

På plejehjemmet er der et velfungerende Råd. Det består af alle med interesse for plejehjemmet, og rådet er bl.a. optaget af aktiviteter og dele af plejehjemmets drift. Rådet mødes cirka én gang i kvartalet, og medlemmerne bliver valgt på årsmødet, der ligger i årets første kvartal.