Der mange ting, der skal gøres, og meget, man skal huske, når man skal flytte på plejehjem. I dokumentet 'Flytteguide' finder du en oversigt over de forskellige opgaver, der skal ordnes, når du flytter fra din nuværende bolig til den nye.

I pjecen 'Velkomstpjece Vejlbygade' har vi samlet en lang række informationer, der er gode at have både før, under og efter indflytning på Plejehjemmet Vejlbygade. 

Når du skal flytte

Tilsyn

Det kommunale tilsyn kommer årligt og ser på, om lovgivning, vedtagne serviceniveau og almen faglig standard indenfor pleje, praktisk hjælp og træning bliver overholdt.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med de sundhedsfaglige ydelser i Aarhus Kommune. Deres tilsyn er risikobaseret, dvs. de fører tilsyn de steder, hvor de vurderer, at der er størst risiko for, at borgernes sikkerhed er i fare.

Tilsyn på Vejlbygade

 

Tilfredshed