Gå til hovedindhold

Velkommen

På Kongsgården er der plads til forskellighed, og vi tænker aktivt i at skabe gode fællesskaber for husets beboere.

Indhold

  Kongsgården er beliggende i Viby og rummer 60 boliger. Med skønne miljøer både ude og inde, og høj faglighed og arbejdsglæde arbejder vi i fællesskab på at skabe et aktivt, stimulerende og trygt hverdagsliv for husets beboere, hvor familie og venner altid er velkommen til at deltage.  

  At værne om det liv der kommer, er i centrum, når en ny beboer flytter ind på Kongsgården. En god indflytning starter allerede før indflytning og vi bestræber os på at møde en ny beboer inden vedkommende flytter ind. Det giver ro og tryghed, at vi i samarbejde med pårørende sikrer, at flytningen både før, under og efter bliver en god oplevelse. Et tæt samarbejde med pårørende er vigtigt for os. Det skal være trygt at komme på besøg, men også trygt at gå igen.  

  Vi lægger vægt på, at man bevarer sin identitet og livsværdier. Derfor går vi meget op i at lære beboernes livshistorie at kende. Jo bedre vi kender, det menneske der flytter ind, jo bedre kvalitet og pleje kan vi levere.  

  Livskvalitet er et nøgleord på Kongsgården. Vi understøtter blandt andet dette ved at tænke over, hvilke beboere der vil have glæde af at sidde sammen ved måltiderne eller deltage i aktiviteter sammen. Vi spørger ind til ønsker til mad, har fokus på træning, rehabilitering og selvbestemmelse. Husets fælles dagligstuer danner hver dag ramme om mange hyggelige stunder.  

  Kongsgårdens boliger er fordelt på tre etager. Der er 20 boliger på hver etage. Boligerne er alle 2-rums.  

  Hver etage har et fast tværfagligt team, som arbejder tæt sammen omkring den enkelte beboer. Alle beboere har herudover en kontaktperson, der har det overordnede ansvar for at skabe rammerne om en god hverdag. I planlægningen af medarbejdernes vagter fokuserer vi på, at det er de samme ansigter, beboerne møder. Dette er muligt, fordi vi har en stabil fast medarbejdergruppe og vores eget afløserteam, der dækker ind ved behov. Alle medarbejdere kender derfor huset godt og vores medarbejdertrivsel er høj.  

  Som ledelse er vi insisterende på en høj faglig kvalitet og alle kompetenceudvikles løbende. Vi er nærværende overfor både beboere, pårørende og medarbejdere, og er altid tilgængelige for en snak om stort og småt. Vi brænder for vores fag og at Kongsgården skal være et godt sted at bo og arbejde.  

  Ledelsen på Kongsgården består af forstander Anette Sindberg, viceforstander Charlotte Tønning (th.) og viceforstander Monique Sloth (tv.).  

  Vi glæder os til at byde dig velkommen.

  Sidst opdateret: 31. oktober 2023