Vi vil, i fællesskab med dig og dine pårørende, finde frem til, hvordan du får en god hverdag her på Rosenvang.
I et hus med mange beboere håber vi at kunne medvirke til, at der bliver dannet interessefællesskaber mellem beboerne. Det kan fx være, at I får lyst til at mødes til en gåtur, udflugt, sang, musik, mad, håndarbejde, kaffe eller en film.

Vi stræber efter at skabe en dagligdag præget af sundhed og livsglæde. Og vi tror på, at vi kan få sådan en dagligdag ved at beboere, pårørende, personale, netværk m.fl. samarbejder om at skabe:

 • Et hverdagsmiljø, hvor åbenhed og gensidig respekt er en selvfølge
 • Et levende nærmiljø, hvor vi byder initiativer velkomne, fx oplevelser, aktiviteter, musik, børn, dyr, frivillige m.fl.
 • Et levende hus bestående af tæt kontakt til mennesker, dyr, blomster og børn
 • Et sundt miljø præget af anerkendende kommunikation, respekt, engagement og høj faglighed
 • Et miljø, hvor vi sammen med tværfaglige samarbejdspartnere tager afsæt i den rehabiliterende og sundhedsfremmende tankegang
 • Et miljø, hvor alt kan lade sig gøre gennem samarbejde, og hvor vi tør og kan tænke nye tanke

På opslagstavlen, som hænger på hver etage, kan du holde dig opdateret om nyheder, tilbud, aktiviteter, referater, lokalcentrets aktiviteter m.m.

Vi har en lukket Facebookgruppe, som hedder ”Plejehjemmet Rosenvang", hvor man som pårørende/netværk kan bede om medlemskab og dermed følge med i livet på Rosenvang. Vi tager billeder af hverdag og fest, som vi lægger op i Facebookgruppen, hvis de portrætterede giver lov til det. 

Aktiviteter

Vi ser de fælles måltider og det, at mødes om en kop kaffe, som en aktivitet. Derudover er vores beboere lige nu særligt glade for:

 • Bankospil
 • Strikkeklub
 • Musik
 • Serier
 • Oplæsning
 • Ture ud af huset
 • Ferieture og fester (fødselsdagsfest, sommerfest, oktoberfest, tøndeslagning til fastelavn) mm.

Vi bestræber os på hele til at tiden at honorere beboernes ønsker om aktiviteter. Personalet er gode til at tænke ud af boksen, så hverdagens muligheder for sundhed og livsglæde udnyttes.

Mad og fællesskaber

Vi tilbereder alle måltider i huset, og vi spiser varm mad om aftenen. Vi spiser ved små borde på hver etage i den fælles dagligstue, medmindre den enkelte beboer ønsker at spise i egen lejlighed. Vores økologiprocent på fødevarer er på over 60%.

Fælleslokaler

Plejehjemmet Rosenvang ligger i direkte forlængelse af lokalcenter Rosenvang. På lokalcentret er der en cafe, som ikke er i drift, men som vi kan bruge til fester eller andre større, fælles aktiviteter. Som beboer kan du også låne caféen til fødselsdage og lignende.
Vi har døgnrytmelys i alle gange og fælles dagligstuer på plejehjemmet. Lokalcenter Rosenvang har en træningssal, som du kan bruge, og som også bliver brugt af beboere fra plejehjemmet Vidtskuevej og af lokale borgere, som går til 'selvtræning'.

Udeliv

Vi har fortløbende altaner rundt om hele huset på alle tre etager. Hver lejlighed har sin egen del af den fælles altan, hvor du kan sætte stole og bord op og have dine egne plantekasser og lignende. Der er også udgang til altaner fra to af de fælles dagligstuer. Fra den sidste dagligstue (Stammens) er der udgang til vores sansehave, hvor sol, mad og dufte kan nydes. Der er med andre ord rig mulighed for at opholde sig udendørs her på Rosenvang.
Vi nyder at komme ud i naturen med beboerne enten i bussen eller på vores to cykler: Rickshaw-cyklen og Side-By-Side-cyklen. Vi bor i cykelafstand til gode udflugtsmål, fx travbanen, Tangkrogen, Marselisborg Slot, Marselisborg Lystbådehavn, Tivoli Friheden, skoven mm.

Kæledyr

Kæledyr er yderst velkomne. Du skal dog selv - eller sammen med din familie - kunne passe dyret herunder tømme kattebakke, lufte det, sikre mad, holde dyret rent etc. Din familie og venner er også meget velkomne til at tage dyr med på besøg på plejehjemmet. Dyrene må ikke være til gene eller til fare for andre beboere eller personale, og de må ikke opholde sig i de fællesarealer, hvor vi tilbereder maden eller spiser.

Vi har akvarier i alle tre dagligstuer, og i dagligstuen 'Kronen' har vi to søde kanariefugle i bur.