Frivillig

Vi er beriget med en del frivillige på Søholm og ’Søholmrådet’ står for mange arrangementer og ture ud af huset.

Har du lyst til blive frivillig hos os? Du kan være med til at skabe glæde i mange menneskers liv, og det behøver ikke være en fast ting, du gør. Vi er taknemmelige for din hjælp, uanset om det blot er for et par timer, eller en gang om ugen, måneden eller året.

Kontakt forstanderen på Søholm: Ronni Fregerslev Laulund, tlf.: 51576227, e-mail: rofl@aarhus.dk

Beboer- og pårørenderåd

Det er af stor betydning at inddrage beboere, familie og pårørende i hverdagen på Søholm. Derfor kan du som beboer i plejeboligerne eller pårørende blive valgt ind i vores beboer- og pårørenderåd. Rådet varetager samtlige beboeres interesser i et tæt samarbejde med ledelsen. Der er valg til rådet hvert år i fjerde kvartal.