Gå til hovedindhold

Dagligdagen på Hestehavehusene

Læs mere om dagligdagen på Hestehavehusene, samt hvordan vi aktivt arbejder med sanser og neuropædagogik i vores arbejde.

Indhold

  Aktiviteter

  Rigtig mange af vores aktiviteter er drevet af pårørende og frivillige. Sammen kan vi skabe de rigtig gode oplevelser for beboerne. Har du mod på at give en hånd med, så kontakt forstander:
  Annette Lock Hansen, tlf.: 41 88 41 44 eller e-mail: anloha@aarhus.dk

  Samarbejde med lokalområdet

  Frederikskirken holder gudstjeneste i huset ni gange om året og to gange besøger beboerne kirken.

  Derudover tilbyder kirken til tider besøg på plejehjemmet, hvor de spiller musik og synger. I kirken afholdes der også babysalmesang, hvor vores beboere har mulighed for at deltage. 

  Igennem kirken har vi også fået glæde af besøgshunden Kuki.

  Børnehaverne i lokalområdet har vi et godt samarbejde med, særligt børnene fra Børneslottet kommer hver onsdag og leger i haven. Børnene får indblik i, hvad det vil sige at bo på et plejehjem. Der laves forskellige forløb, hvor der er fokus på at efterlade små fodspor, som f.eks. tegninger, armbånd, pynt til jul og påske. Der samarbejdes på tværs af fagligheder og vi mødes på tværs af generationer. 

  De unge elever fra de lokale skoler, fritidshjem og ungdomsklubber samt efterskole lægger også vejen forbi plejehjemmet i forbindelse med projekter, hvor de gerne vil snakke med beboerne. Det kommer også gerne for at lave gymnastik, synge og spille.

  Sanserne

  På Hestehavehusene arbejder vi målrettet med at stimulere beboernes sanser. Det kan være alt fra at holde i hånden eller give et godt kram til målrettet arbejde med sanser. 

  Vi ved, at berøring reducerer stresshormonet kortisol og dermed sænker stressniveauet, så beboerne oplever mindre angst, bekymring og uro. Ved berøring øges beboernes selvværd og giver følelsen af at være ønsket. Berøring kan løfte humøret og give energi. Når vi taler berøring, er det altid med udgangspunkt i beboernes behov og grænser. 

  Grin og latter skal der til for at have en god dag på plejehjemmet Hestehavehusene. Gennem latter styrkes både hjertet og lungernes funktion. Ved latter tømmes lungerne for luft og fyldes, når man bagefter tager en dyb indånding. Kroppen iltes herved og der skabes mere energi.

  Stemninger i huset har stor betydning for, om man som beboere føler sig tryg. Mange sanser bliver svækkede, når vi bliver ældre. Det kan være en oplevelse af at høre dårligere. Måske bliver ubehagelige lyde mere fremtrædende og stressende. Det kan også være en oplevelse af ikke kunne se så godt, som kan påvirke både ens færden og trivsel.

  Når man bor på plejehjem, skal rammerne derfor være tilpasset de udfordringer, man måtte have. Vi forsøger derfor at skabe et behageligt og et roligt miljø. Morgenbrødet bliver bagt i anretterkøkkener på hver etage, så duften af nybagt brød vækker en. Lydene skal være afstemt situationen. Musik har en gavnlig effekt på den mentale tilstand og for mange kan bl.a. klassisk musik være beroligende og hjælpe dem i gang om morgen. For andre er det pop og rock, der vækker gode minder. På Hestehavehusene har sang en stor prioritet, det kan både være sang for den enkelte og fællessang, som skaber en oplevelse af glæde og samhørighed. 

  Vores motto er at ”sanser skal stimuleres ellers visner de hen og dør”.  Vind i håret og regndråber på huden er med til at lade os mærke, at vi er i live. Al bevægelse stimulerer vores balancesans. Vi har de dejligste udeomgivelser, og alle kan have glæde af at komme ud, uanset om man selv kan færdes eller har brug for hjælp.

  For at vide, hvordan vi bedst kan hjælpe den enkelte med at få stimuleret sanserne relevant, skal vi kende historien og personligheden bag mennesket. Ved indflytning kommer beboerne med forskellige livshistorier, og dem er vi meget interesserede i. Alle oplysninger er relevante og vil blive skrevet i beboerens journal, såfremt dette selvfølgelig ønskes. På den måde kan vi hjælpe med at tilrettelægge en hverdag fuld af meningsfuld aktivitet, gode minder og samtaler samt træning efter behov.

  I november 2023 blev vi interviewet til magasinet Vital om vores arbejde med sansestimuli. Artiklen kan du læse her: 

  Neuropædagogik

  Neuropædagogik er en måde, hvorpå vi på Hestehavehusene ønsker at opkvalificere plejen til den enkelte beboere. Helt kort fortalt går neuropædagogik ud på at udnytte vores viden om hjernen til at skabe de bedste betingelser for den enkelte beboer.

  På Hestehavehusene arbejder vi ud fra princippet ”relation før opgave”. Vi prioritere at skabe tryghed, forklare opgaven samt tilrette dagen, så den passer ind i beboerens ønskede liv. Det handler også om at reagere fagligt og forsvarligt på eventuelle udfordringer, der for eksempel kan komme med en demensdiagnose. Hvis vi ved, hvor i hjernen, skaden sidder, fortæller det os rigtig meget om, hvordan vi kan hjælpe beboeren bedst muligt.

  Samlet er neuropædagogik og arbejdet med sanserne en del af Hestehavehusenes filosofi om non-farmakologiske perspektiver og interventioner, når dette er muligt, og det er en fagligt evidensbaseret tilgang. Vi underviser alt nyt personale i emnet, når de begynder på Hestehavehusene, og helt konkret benytter vi os af Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg til at sikre os en helhedsorienteret og omsorgsfuld pleje.

  Elever/studerende

  På Hestehavehusene introducerer og uddanner vi kommende SOSU-hjælpere og -assistenter, og som noget særligt tager vi imod assistentelever i deres psykiatripraktik. 

  Alle forløb planlægges og evalueres ud fra den enkelte elevs ønsker og læringsmål i samarbejde med vores praktikvejleder. 

  Vi tilstræber, at alle elever føler sig trygge og oplever en god støtte i hverdagen på Hestehavehusene. Der vil i forbindelse med opgaverne være følgeskab af vores praktikvejleder samt resten af personalet.

  Som en del af psykiatripraktikken, vil man indgå som en del af beboernes hverdag med fællesspisning, husmøder, træning, hverdagsaktiviteter og samtaler med huslæge, psykiatrien og andre samarbejdspartnere.

  Der vil være mulighed for at være nysgerrig på forskellige diagnoser samt teorier om tilgange og hensyn til disse. Desuden deltager vores elever i aktiviteter og træning med beboerne med henblik på faglige observationer og mulighed for at arbejde med beboernes mål.

  På Hestehavehusene arbejder vi målrettet med neuropædagogik og sanserne, hvilket er en integreret del af pædagogikken og tilgangen hos vores psykiatriske beboere.

  Sidst opdateret: 7. december 2023