Gå til hovedindhold

Faglighed

Vi prioriterer relationen til borgeren før opgave, så alle beboere føler sig set og hørt.
Læs om vores pædagogiske tilgang og elev/studerende. Læs også om tilsyn og tilfredshed.

 • Læs op

Indhold

  Neuropædagogik

  Neuropædagogik er en måde, hvorpå vi på Hestehavehusene ønsker at opkvalificere plejen til den enkelte beboere. Helt kort fortalt går neuropædagogik ud på at udnytte vores viden om hjernen til at skabe de bedste betingelser for den enkelte beboer.

  På Hestehavehusene arbejder vi ud fra princippet ”relation før opgave”. Vi prioriterer at skabe tryghed, forklare opgaven samt tilrette dagen, så den passer ind i beboerens ønskede liv. Det handler også om at reagere fagligt og forsvarligt på eventuelle udfordringer, der for eksempel kan komme med en demensdiagnose. Hvis vi ved, hvor i hjernen, skaden sidder, fortæller det os rigtig meget om, hvordan vi kan hjælpe beboeren bedst muligt.

  Samlet er neuropædagogik og arbejdet med sanserne en del af Hestehavehusenes filosofi om non-farmakologiske perspektiver og interventioner, når dette er muligt, og det er en fagligt evidensbaseret tilgang. Vi underviser alt nyt personale i emnet, når de begynder på Hestehavehusene, og helt konkret benytter vi os af Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg til at sikre os en helhedsorienteret og omsorgsfuld pleje.

   

  Elever/studerende

  På Hestehavehusene introducerer og uddanner vi kommende SOSU-hjælpere og -assistenter, og som noget særligt tager vi imod assistentelever i deres psykiatripraktik. 

  Alle forløb planlægges og evalueres ud fra den enkelte elevs ønsker og læringsmål i samarbejde med vores praktikvejleder. 

  Vi tilstræber, at alle elever føler sig trygge og oplever en god støtte i hverdagen på Hestehavehusene. Der vil i forbindelse med opgaverne være følgeskab af vores praktikvejleder samt resten af personalet.

  Som en del af psykiatripraktikken, vil man indgå som en del af beboernes hverdag med fællesspisning, husmøder, træning, hverdagsaktiviteter og samtaler med huslæge, psykiatrien og andre samarbejdspartnere.

  Der vil være mulighed for at være nysgerrig på forskellige diagnoser samt teorier om tilgange og hensyn til disse. Desuden deltager vores elever i aktiviteter og træning med beboerne med henblik på faglige observationer og mulighed for at arbejde med beboernes mål.

  På Hestehavehusene arbejder vi målrettet med neuropædagogik og sanserne, hvilket er en integreret del af pædagogikken og tilgangen hos vores psykiatriske beboere.

  Tilsyn

  Det kommunale tilsyn kommer årligt og ser på, om lovgivning, vedtagne serviceniveau og almen faglig standard indenfor pleje, praktisk hjælp og træning bliver overholdt.

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med de sundhedsfaglige ydelser i Aarhus Kommune. Deres tilsyn er risikobaseret, dvs. de fører tilsyn de steder, hvor de vurderer, at der er størst risiko for, at borgernes sikkerhed er i fare.

  Tilfredshed

  Det er vigtigt for os, at vores beboerne er glade for og tilfredse med at bo på Hestehavehusene. Derfor undersøger vi hvert andet år beboernes og deres pårørendes tilfredshed, så vi ved hvilke tiltag, vi skal arbejde med fremadrettet. Begge undersøgelser er 100% anonyme.

  Sidst opdateret: 15. februar 2024