Kontakt Hestehavehusene

Plejehjemmet Hestehavehusene
Hestehavevej 6
8270 Højbjerg

Forstander
Annette Lock Hansen, tlf.: 41 88 41 44

HUS 1:

 

 

Stuen

DAG/AV

29 20 45 43

1. sal

DAG/AV

29 20 45 44

2. sal

DAG/AV

29 20 45 45

Assistent

DAG/AV

29 20 45 46

Sygeplejerske

Kathrine L Nielsen.

41 85 50 37

Nattevagter kl. 23-07

 

41 85 54 42

HUS 2:

 

 

Stuen

DAG/AV

29 20 45 52

1. sal

DAG/AV

29 20 45 53

2. sal

DAG/AV

29 20 45 54

Assistent

DAG/AV

29 20 45 51

 

Oplevelsesmedarbejder
Malene Melbye, E-mail: memal@aarhus.dk

Sundhed og Omsorgslinjen

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, kan du altid ringe på Sundhed og Omsorgs hovednummer 87 13 16 00.

Find flere kontaktoplysninger for Sundhed og Omsorg på aarhus.dk/msokontakt