Gå til hovedindhold

Huset

Se mere om boliger og faciliteter på Skovvang.

Indhold

  Skovvang er et nyt specialplejehjem for mennesker med demens i sen fase. Plejehjemmet er opført i 2021 med 93 plejeboliger, 32 korttidspladser og et specialiseret dagcenter.

  Hvis du gerne vil visiteres til en bolig på Skovvang, skal du kontakte Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00.

  Skovvangs fysiske rammer 

  Udviklingsterapeut Daniel Terndrup Kristensen præsenterer Skovvangs fysiske rammer. Han viser rundt på en afdeling, i en bolig og den fælles have.

  Dagcenter

  I stueetagen findes et specialiseret dagcenter for hjemmeboende borgere med demens. 

  Sidst opdateret: 14. november 2023