Frivillige

På Skovvang har vi en stærk tradition for et godt samarbejde med frivillige. Som frivillig kan dine opgaver være meget forskellige, afhængigt af hvordan og hvor meget du ønsker at engagere dig. Det er op til dig som frivillig, hvor meget tid og energi du vil bruge, og om du vil komme ugentligt, månedligt eller til enkeltstående arrangementer. Det er de små ting, der kan gøre en stor forskel.

Frivillige opgaver kan eksempelvis være:

 • Gåture.
 • Borddækning ved fester og højtider.
 • Skabe nærvær og sidde ved borgeren.
 • Bladre i en sangbog.
 • Læse højt fra en avis eller bog.
 • Sy, strikke, ordne blomster. 
 • Lytte til eller spille musik med borgerne.
 • Pynte op til højtider som jul og påske.
 • Være med som ekstra ledsager til udflugter.
 • Være medvært ved arrangementer.
 • Cykle på en rickshaw i samarbejde med medarbejderen, der ledsager beboerne.

Som frivillig ser vi dig som en betydningsfuld person, der hjælper til med at skabe oplevelser, livsglæde og fornøjelser for vores beboere. For at vi lykkes med det, er det afgørende, at vi er i løbende dialog om roller og opgaver. Du har derfor en kontaktperson, som er ansvarlig for alle frivillige, og du tilbydes undervisning i viden om demens og kommunikation.

Som frivillig på Skovvang indgår du i et fællesskab, hvor vi er sammen om, at det skal være sjovt og nemt at være frivillig. Vi mødes to gange årligt, først i maj til en festmiddag og igen i november til et eftermiddagsmøde, hvor vi drøfter forskellige emner relateret til frivillighed.  

Hvis du har lyst til at høre mere om at arbejde som frivillig på Skovvang, så kontakt konstitueret leder Tina Grundahl Holm Grove på telefon 41 85 50 42 eller e-mail gtg@aarhus.dk.

Plejehjemsråd

Det er af stor betydning at inddrage beboere, familie og pårørende i hverdagen på vores plejehjem. Derfor har vi et råd bestående af pårørende, frivillige samt lederen af Skovvang.

Rådets medlemmer er:

Søren Seeberg Sørensen
Benny Svinth Nielsen
Annemette Bach
Svend Holgaard
Birgitte Lund Petersen