Der mange ting, der skal gøres, og meget, man skal huske, når man skal flytte på plejehjem. I dokumentet 'Flytteguide' finder du en oversigt over de forskellige opgaver, der skal ordnes, når du flytter fra din nuværende bolig til den nye.

Har du ikke et netværk, der kan hjælpe dig med det praktiske i forbindelse med din flytning, kan du i folderen 'Flyttehjælp - til borgere uden netværk' læse om, hvordan du kan få hjælp til din flytning.

Når du skal flytte

Har du spørgsmål, eller vil du gerne have en rundvisning, er du velkommen til at kontakte forstander Lisbeth Thingholm på tlf. 51 26 72 13 eller på mail listhi@aarhus.dk

Tilsyn

Det kommunale tilsyn kommer årligt og ser på, om lovgivning, vedtagne serviceniveau og almen faglig standard indenfor pleje, praktisk hjælp og træning bliver overholdt.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med de sundhedsfaglige ydelser i Aarhus Kommune. Deres tilsyn er risikobaseret, dvs. de fører tilsyn de steder, hvor de vurderer, at der er størst risiko for, at borgernes sikkerhed er i fare.

Se tilsynsrapporter og læs mere om tilsyn på plejehjem i Aarhus Kommune