Der mange ting, der skal gøres, og meget man skal huske, når man flytter på plejehjem. I dokumentet 'Flytteguide' finder du en oversigt over de forskellige opgaver, der skal ordnes, når du flytter fra din nuværende bolig til den nye.

Har du ikke et netværk, der kan hjælpe dig med det praktiske i forbindelse med din flytning, kan du i folderen 'Flyttehjælp - til borgere uden netværk' læse om, hvordan du kan få hjælp til din flytning.

Har du lyst til at få en rundvisning, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret leder Tina Grundahl Holm Grove på telefon 41 85 50 42 eller e-mail gtg@aarhus.dk.

Når du skal flytte

Tilsyn

Det kommunale tilsyn kommer årligt og ser på om lovgivning, vedtagne serviceniveau og almen faglig standard inden for pleje, praktisk hjælp og træning bliver overholdt.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med de sundhedsfaglige ydelser i Aarhus Kommune. Deres tilsyn er risikobaseret, det vil sige, at de fører tilsyn de steder, hvor de vurderer, at der er størst risiko for, at borgernes sikkerhed er i fare.

Se tilsynsrapporter og læs mere om tilsyn på plejehjem i Aarhus Kommune